Ръководство на НПСД

Изпълнителен Политически Съвет / ИПС

Председател на НПСД
Доц. д-р Орхан Исмаилов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Касим Дал
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Кемал Тинев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Корман Исмаилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-р Кристиян Йончев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-р Тихомир Пейчев
ГЛ.-СЕКРЕТАР Билгин Якубов
ЧЛЕН Орхан Кошуджу
ЧЛЕН Д-р Акиф Шабан
ЧЛЕН Сузан Зечири
ЧЛЕН Рейхан Вели
ЧЛЕН Али Хатип
ЧЛЕН Сунай Хаджъ
ЧЛЕН Тасим Тасим
ЧЛЕН Георги Михайлов
ЧЛЕН

Контролен Съвет / КС

ПРЕДСЕДАТЕЛ Ирина Сергеева
ЧЛЕН Омуртаг Караханов
ЧЛЕН Кадлийн Мехмедова
ЧЛЕН Фатме Исмаилова
ЧЛЕН Ина Райчева