Честит Празник!

Днес е ден на българската просвета и култура. Да отдадем почит на княз Борис, цар Симеон, светите братя Кирил и Методий и учениците им Климент, Горазд, Сава, Наум и Ангеларий. С труда и делото на всички тях става възможно създаването на глаголицата, а по-късно и на кирилицата, освобождаването от немско-латинската църковна и просветна пропаганда, разпространението на българската писменост и книжнина, с което България заема достойно място в световната история.

-Доц. д-р Орхан Исмаилов

Please follow and like us: