Политическа декларация на НПСД

НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ 1-ви декември 2012, София

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

Делегатите на Учредителното събрание,

декларираме, че каузата на НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО е да предостави истинска възможност на българските граждани, независимо от техния социален, етнически и религиозен произход, да се обединят от идеята за създаване на свободно, справедливо и демократично общество, в което всеки да намери своята желана реализация, сигурност и достойно бъдеще;

убедени сме, че политическата и икономическа реалност след присъединяването на страната ни към ЕС предпоставят необходимостта възможно най – бързо българското общество да се обедини около една нова национална кауза: да изградим общество, с висока ценностна система и морал, в което нямат място голяма част от днешните политически функционери, контролирани в огромна степен от кукловодите на прехода в лицето на висшата номенклатура на тоталитарния режим и техните репресивни органи.

Констатираме, че 5 години след като България стана член на ЕС и 23 години от началото на демократичните промени:

Българското общество е жертва на несправедлив и корупционен преход, в резултат на който разрухата и социалното разслоение между българските граждани доби застрашителни размери.

Нито едно правителство не бе преизбрано, защото досега нито една партия или коалиция не успя да отговори на обществените очаквания и да удържи на дадените от нея обещания. Задушеното гражданско общество, несигурната законова рамка и конфронтационното политическо поведение пораждат объркване и невъзможност хората да планират живота си.

Образованието и религиозните институции в България отстъпват от своята обществена роля да възпитават обществено-отговорни и съвестни граждани. Системата е неспособна да изгражда професионално-подготвени и реализирали себе си, млади хора, които да модернизират България.

Политици, които наричат себе си „национално отговорни”, правят политика и печелят електорат, като подклаждат разделението в обществото на етническа и религиозна основа, и в същото време не правят нищо за пълноценната интеграция и включване на различните малцинствени групи в обществено-икономически живот на страната.

Ние, учредителите на НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО, заявяваме, своята непоколебима решимост да търсим подкрепата на всички български граждани от страната и чужбина, за да реализираме следните свои политически цели:

  1. Да защитим правото на хората на достоен труд и просперитет, според личните им усилия, амбиции и способности,

като се противопоставяме на преференциите и ограниченията, създавани по политически и други дискриминационни съображения;

като създаваме възможности за придобиване на най-добро образование, квалификация и преквалификация там, където това е най-необходимо и традиционно най-трудно;

като подпомагаме активно частния и държавния сектор в усилията им за привличане на национален и чуждестранен инвестиционен капитал и създадем възможно най-благоприятна бизнес среда и условия.

Да осигурим на хората безопасен и спокоен живот,

като гарантираме спазване върховенството на закона за всички български граждани. Защото най-големия дефицит в българското общество е справедливостта във всичките й измерения и нейното възстановяване е от първостепенно значение за личностната мотивация;

като гарантираме социалните, икономическите и политическите права на всички български граждани живеещи извън страната.

Да превърнем България във водещ партньор и участник в диалога на европейско и регионално ниво, като отчитаме и последователно отстояваме националните си интереси,

защото ние разбираме модерния патриотизъм като зачитане на национални, културни, семейни ценности и добродетели, като всекидневна борба за правата на гражданите, за повече свобода, толерантност и демокрация;

защото добросъседството означава интензивен културен, икономически и търговски обмен.

Ние, учредителите на НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО, вярваме и ще работим за това в центъра на политическата дейност да бъде поставен човекът и правото му на свободен и достоен живот. Ще работим за това всички ние, гражданите на Република България, заедно да градим общество, в което равноправието, свободата на словото и върховенството на закона да бъдат водещото му начало. Ще работим, за да направим възможна мечтата на всички истински родолюбци от началото на Третата българска държава до наши дни: всеки български гражданин, независимо от своя социален, етнически и религиозен произход, да се чувства свободен и достоен гражданин на Република България и Европейския съюз.