ДОЦ. Д-Р ОРХАН ИСМАИЛОВ: ТЕРОРИЗМЪТ Е БОЛЕСТ СРЕД ЧОВЕЧЕСТВОТО

Уважаеми дами и господа,
Бруталният терористичен акт, извършен в Нова Зеландия срещу наши духовни
братя и сестри и техните деца по смисъла на своята жестокост, представлява
престъпление срещу цялото човечество. Невинни хора бяха разстреляни
показно, а зверството – предавано “на живо” в социалната мрежа.
Виждаме как един терористичен акт в дадена точка на света, може за минути да
пренасочи световното внимание върху други държави и континенти.
Съвременният тероризъм има динамичен, изменчив и асиметричен характер.
Неговите дрехи могат да бъдат различни. Един път той ще облече за прикритие
вярата, друг път ще използва нечия чужда история, за да постигне своите цели:
силен международен отзвук, всяване на ужас и страх сред хора от различни
държави. Часове след терористичния акт стана ясно, че атентаторът е бил през
ноември месец в България. Неговите следи показват, колко опасно може да бъде,
ако някой с такова самосъзнание дойде отвън и облече дрехи на духовник.
Затова контролът на всички религии трябва да се осъществява вътре в
държавата.
Отново призовавам политическите лидери у нас, да не правят предизборни
кампании на гърба на вероизповеданията! Да не използват предизборния език на
омразата, който се представя за “патриотичен” без да има реална връзка с
патриотизма. Употребата му никак не е безобидна. Вчера целият свят видя в
какви форми на екстремизъм може да прерасне той.
С уважение,
доц. д-р Орхан Исмаилов,
председател на НПСД

Please follow and like us: