ПОЗИЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НПСД ДОЦ. Д-Р ОРХАН ИСМAИЛОВ ПО ПОВОД ГЛАСУВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

   Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията в Народното събрание и предстоящите публични обсъждания, призовавам лидерите на политически партии:

ДА НЕ ПРОВЕЖДАТ ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ НА ГЪРБА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА!

Считам за нужно да напомня, че казусът с външното финансиране на вероизповеданията е проблем от национален характер. Неговото адекватно решение се намира в ръцете на контролните органи, изпълнителната и законодателната власт.

Гарантирането на националната сигурност предполага прозрачност на публичните средства. Намирам за недопустимо вероизповеданията в страната да се финансират и контролират от чужди държави. Ако етническите, социалните, духовните и информационните компоненти на националната сигурност не се управляват правилно, могат да бъдат критични.

Целта на управляващите е да гарантират основните права и свободи на своите избиратели. Призовавам за разум и мъдрост по време на публичните дебати!

С уважение,

доц. д-р Орхан Исмаилов,

председател на НПСД

Please follow and like us: