Членство

Всеки пълнолетен български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в друга партия и споделя ценностите и принципите на НПСД, може да бъде член на НПСД.
Членството в НПСД е доброволно.