3 партии на гроба на бебето Тюркян по различно време, турският консул дойде преди тях

Лидери на ДПС, Народна партия „Свобода и достойнство“ (НПСД) и ДОСТ се поклониха пред гроба на бебето Тюркян, загинало на 17-месечна възраст по време на мирен протест срещу така нар. „Възродителен процес“. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ посети гроба край село Могиляне, придружаван от заместниците си Филиз Хюсменова, Хасан Азиз и Ахмед Ахмедов, депутати и общински кметове.Председателят на НДПС Орхан…

Повече

Навършват се 35 години от първата съпротива срещу Възродителния процес

Почитат паметта на загиналите във Възродителния процес. Навършват се 35 години от първата съпротива срещу Възродителния процес в Родопите. През този период насилствено са сменени имената на хиляди български турци. Тя завършва с десетки депортирани в лагера на остров Белене. На 26 декември 1986 г. край Тюркман чешма падат три жертви. Днес хората там се събираха, за да почетат паметта…

Повече

Почитат паметта на загиналите във Възродителния процес

Почитат паметта на загиналите във Възродителния процес

Нaвършвaт ce 35 гoдини oт първaтa cъпрoтивa cрeщу Възрoдитeлния прoцec в Рoдoпитe. Прeз тoзи пeриoд нacилcтвeнo ca cмeнeни имeнaтa нa хиляди бългaрcки турци. Тя зaвършвa c дeceтки дeпoртирaни в лaгeрa нa ocтрoв Бeлeнe. Нa 26 дeкeмври 1986 г. крaй Тюркян чeшмa пaдaт три жeртви. Днec хoрaтa тaм ce cъбирaхa, зa дa пoчeтaт пaмeттa нa зaгинaлитe. Митингитe ce oргaнизирaт oт ДПC…

Повече

НПСД СТАНА НА 7

Днес, 01.12.2019г. се проведе тържествено заседание на НКС на ПП “Народна Партия Свобода и Достойнство.Специален гост бе Гюнер Тахир – Председател на ПП “НДПС”