Когато се застъпих за достойното заплащане на лекари, акушерки и медицински сестри, и нужното отношение на обществото към тях, не ме разбраха. Въпреки, че помолих да не се политизира, а да се осъзнае проблема. Не ме разбраха и защо защитих персонала на Окръжна болница – София, протестиращ поради липсата на предпазни средства за работа. Някои иронично коментираха, че популизма не е от полза в този момент. Казах, че неадекватност може да се предположи поради недостатъчна ефективност на вече разградени структури на здравеопазването. Но какво изненада и мен. Оставките във Втора градска болница и обяснениято на колегите, че разполагат „само“ с две отделения за реанимация и интензивно лечение, пулмология и интензивна кардиология. По-адекватна структура в борбата с коронавирус инфекцията, смятам, че не съществува. Правителството на Китай изгради извънредно болници именно от такъв тип за болните с Covid-19. Ако можеш да изпълняваш клинични пътеки за лечение на болни със сърдечна и дихателна недостатъчност, но същевременно се страхуваш от истинска отговорност, значи си „Бутикова болница“. А кой ги създава и поддържа?! Общината?! Години наред се уреждат ординаторски места в болниците, предрешени конкурси за директори и завеждащи отделения. И сега държавата на шуробаджанащината се изненадва от този отказ?! Ами ако акушерите откажат секцио на пациентка с хепатит С или HIV?! Ето за коя неадекватност говорех досега.

            Дали да се чудим на Ивайло Пенчев (Мистър Walltopia), че предлага 222 000 лв срещу приоритет? Не! Аз не! Само с укрито ДДС някои хора могат да закупят респиратори за всяко семейство, но никой не предложи. А изборът на екип не е ли аналогичен феномен на българската здравна система? Най-квалифицираният  лекар обгрижва най-платежоспособният пациент, а не най-нуждаещтият се. Това е неадекватност на системата. За това говорех. Не за политика. Не за популизъм. Това е гражданска позиция, за да не се обърква критично занижения морал на едно заличаващо се откъм ценности общество!

С любов и нищо лично: Д-р Йончев

Please follow and like us: